Morocan Neroli Shaving Duet

摩洛哥橙花刮鬍二重奏

完美刮鬍配搭體驗兩件組合。

  • 組合內容
    摩洛哥橙花刮鬍精華和摩洛哥橙花護膚乳液配合使用,有助鎮靜肌膚,保持柔滑。